กำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
ท่านได้กำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่แยกกันสำหรับบัญชีบัตรนี้เพื่อแยกการใช้จ่ายแต่ละบัญชี(อาทิบัญชีบัตรส่วนตัวและบัตรธุรกิจ)
กรุณาใส่รหัสผู้ใช้ของท่าน
รหัสผู้ใช้จะต้องประกอบไปด้วย:
  • ความยาว5 - 20ตัวโดยอย่างน้อยเป็นตัวอักษร1 ตัว
  • ไม่มีช่องว่างระหว่างตัวหนังสือแต่ละตัวและไม่ใช้เครื่องหมายพิเศษอาทิ & หรือ >หรือ * หรือ $หรือ @
กรุณาใส่รหัสผ่านของท่าน
กรุณายืนยันความถูกต้องของรหัสผ่าน
รหัสผ่านของท่าน
  • ต้องแตกต่างจากรหัสผู้ใช้
  • ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
    ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 1 ตัวอักษรและ 1 ตัวเลขซึ่งมีความยาวรวมกัน 8 - 20 ตัว

  • อาจประกอบด้วยเครื่องหมายพิเศษดังต่อไปนี้ % & _ ? # = หรือ -
  • รหัสผ่านใหม่ของท่านต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวหนังสือ และไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่

Need Help?
 
เกี่ยวกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ดู กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า และ การรักษาข้อมูลส่วนตัว สงวนสิทธิ์ © บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ยอมผูกพันตนตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเว็บไซต์อเมริกัน เอ็กซ์เพรส