Användarnamn och lösenord
Du är på väg att skapa ett separat användarnamn och lösenord för detta konto. Detta kan användas för att hålla isär dina konton (t ex personliga resp. företagets).
Ditt användarnamn måste innehålla
  • 5 till 20 tecken, varav minst en bokstav, dock
  • inga blanksteg eller specialtecken (t ex &, >, *, $, @)
  • Ditt lösenord:
  • måste skilja sig från ditt användarnamn

  • måste innehålla 8 till 20 tecken, varav minst en bokstav
  • kan innehålla följande tecken: %,&, _, ?, #, =, -

  • får inte innehålla mellanslag
  • About American Express | Careers @ American Express | Affiliate Program | Fraud Protection center | American Express Labs
    View Web Site Rules and Regulations, Trademarks and Privacy Statement of American Express. Copyright © 1995 - 2007 American Express Company. All Rights Reserved. Users of this site agree to be bound by the terms of the American Express Web Site Rules and Regulations.