กำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
You are about to create a separate ID and Password. This will allow you to separate your accounts (e.g., Personal versus Business).
รหัสผู้ใช้จะต้องประกอบไปด้วย:
 • ความยาว5 - 20ตัวโดยอย่างน้อยเป็นตัวอักษร1 ตัว
 • ไม่มีช่องว่างระหว่างตัวหนังสือแต่ละตัวและไม่ใช้เครื่องหมายพิเศษอาทิ & หรือ >หรือ * หรือ $หรือ @
 • รหัสผ่านจะต้องประกอบไปด้วย:
 • ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 1 ตัวอักษรและ 1 ตัวเลขซึ่งมีความยาวรวมกัน 8 - 20 ตัว
 • อาจประกอบด้วยเครื่องหมายพิเศษดังต่อไปนี้ % & _ ? # = หรือ -
 • รหัสผ่านใหม่ของท่านต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวหนังสือ และไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่
 • ต้องแตกต่างจากรหัสผู้ใช้
 •  
  เกี่ยวกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  ดู กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า และ การรักษาข้อมูลส่วนตัว สงวนสิทธิ์ © บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ยอมผูกพันตนตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเว็บไซต์อเมริกัน เอ็กซ์เพรส