Skip to main content
Start of menu
Luo käyttäjätunnus ja salasana. / Skapa användarnamn och lösenord.
You are about to create a separate ID and Password. This will allow you to separate your accounts (e.g., Personal versus Business).
Käyttäjätunnuksen pitää olla: / Användarnamnet bör vara:
  • 5-20 merkkiä pitkä - ainakin yksi kirjain / 5-20 tecken långt - minst en bokstav
  • ilman välejä tai erikoismerkkejä / utan mellansteg eller specialtecken ( &, >, *, $, @)
  • Salasanasi:
  • ei voi olla sama kuin käyttäjätunnuksesi.
  • on oltava 8 - 20 merkkiä pitkä, sisältäen ainakin yhden kirjaimen ja yhden numeron.
  • voi sisältää seuraavia merkkejä:%,&, _, ?, #, =, -.
  • Uudessa salasanassasi ei saa olla välilyöntejä eikä kirjainkoolla ole väliä.